Vedtekter Pipebank

 • §1 Formål
  Pipebanken er en del av selskapets virksomhet som omfatter: » …. arbeide for vedlikehold og bevaring av historisk og musikalsk verdifulle orgler og orgeldeler» (DNO’s vedtekter §2)
 • §2 Lokaler
  Pipebanken leier lokaler av Yrjar heimbygdslag.
  Disse lokalene er en del av lokaler som heimbygdslaget leier av Stiftelsen Austrått gård. Midler til husleie skaffes til veie av Det norske orgelselskap etter avtale som inngåes med Yrjar heimbygdslag.
 • §3 Virksomhet
  • a) Pipebanken skal primært dekke lagerbehov for Trøndelagsfylkene, men kan også, hvis plassen tillater det, brukes som lager for orgler fra resten av landet.
  • b) Et formål med pipebanken er å tilrettelegge for ekskursjoner som kan gi kunnskap om orglene og om mulig, legge til rette for oppsetting og restaurering av orgler på Austrått gård.
  • c) Pipebankens styre gjør avtaler om vilkårene for lagring med den enkelte orgeleier, herunder om lagringstid og eierforhold. Eventuelt salg av orgler eller orgeldeler fra pipebanken må godkjennes av Riksantikvaren.
 • §4 Styre
  • a) Styret skal bestå av 4 medlemmer som konstituerer seg selv med vervene: Leder og kasserer. Medlemmene velges blant DNO’s medlemmer i Trøndelag, på selskapets årsmøte. Valgperioden er 4 år.
  • b) Avgjørelser i styret skjer ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Lederen undertegner på vegne av pipebanken.
  • c) Kassereren fører regnskap, og gjør innkjøp på vegne av pipebanken. Regnskapet revideres av orgelselskapets revisor til hvert årsmøte i DNO.
 • §5 Avvikling
  Hvis pipebanken må avvikles, skjer dette etter Det norske orgelselskaps vedtekter §10.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *