Tur til Hamburg og Stade – før turen!

Reisen i 2015 går til Hamburg.

Foreløpig program – Følg med, dette blir stadigvekk oppdatert!
NB: Hotell-informasjon kommer ca 17. januar. Prisen blir ca 90€ i enkeltrom, 110€ i dobbeltrom, vi skal bo sentralt og ordentlig.
Torsdag 9. april
kl. 14 mottak på Rådhuset
Ettermiddag muligens St. Petri og St. Jakobi
Fra kl. 19: St. Michel

Fredag 10. april
Forberedes nå – muligens Hans Henny Jahnn-orgel i Langenhorn; St. Katharinen; St. Johannis Altona mm

Lørdag 11. april
Stade

Søndag 12. april
Forberedes nå. Det offisielle programmet er ferdig ved lunsj-tiden.

Hamburg og musikk – da er det Brahms man tenker på, kanskje Mendelssohn som ble født der, Telemann selvfølgelig, litt mer avanserte tanker går til Carl Philipp Emanuel Bach, og der stopper det nok opp for de fleste. Organistene vet at det Arp Schnitger bygde orgler for store deler av nordeuropa i Hamburg (Neuenfelde). Og berømte organister var det jo også mange av: Jacobus Prætorius, Heinrich Scheidemann, Johann Adam Reincken, Vincent Lübeck. Riktignok ble det litt stillere omkring orglene i Hamburg etter 1700-tallet. Men i starten av det forrige århundret ble Hansabyen knyttet til den tyske orgelbevegelsen gjennom Hans Henny Jahnn.
Det nøyaktige programmet for turen i starten av april 2015 er ikke ferdig enda, men takket være gode kontakter ser det veldig lovende ut: det blir tur til St. Michaelis (hele fem orgler: Steinmeyer, Marcussen, Freiburger Orgelbau Späth, Strebel og Klais), St. Jakobi (Schnitger/Ahrend), Katharinen (Kleuker og først og fremst det store nye Flentrop-orgelet som har høstet entusiastiske omtaler). Videre håper vi å få en tur til Heinrich-Hertz-Schule der det finnes et av de få fungerende instrumenter som Hans Henny Jahnn hadde vært ansvarlig for.
Ekstra snadder blir det på lørdag, 11. april, for da skal vi til Stade. St. Cosmæ et Damiani har vel et av det mest kjent orglene i verden (Huß/Schnitger), men St. Wilhaldi (Bielfeldt) er også absolutt verdt en tur! Det blir guidet tur på begge stedene, samt konsert av Martin Böcker. Orgelselskapets styre forsøker å skaffe flere omvisninger i andre kirker, kanskje også instrumenter fra andre epoker, det kommer vi tilbake til!
Dette blir altså en tur til verdenskjente og spennende instrumenter. Ikke nøl med å melde deg på en flott tur!

G. Poupart, 31.8.2014

Så fekk kasseraren i Orgelselskapet i oppdrag å svara på spørsmålet: Kor mykje kostar det?

Slik har vi pleid å organisera orgeltur-økonomien

– reise: Kvar deltakar ordnar og betalar reisa til og frå Hamburg sjølv.
– overnatting: Orgelselskapet tingar hotell med enkel standard til alle påmelde: 3 eller opp til 5 døgn, dersom du brukar onsdag eller måndag som reisedagar. Hotellprisane ser ut til å vere omlag som i Norge. Hotell og prisar skal vi ha klart til neste nummer av Orgelspeilet.
– mat: Kvar deltakar betalar restaurantmåltid undervegs.
– lokal transport, inngongspengar i kyrkjer og museer, guiding, orgelkonsertar osb.: Desse kostnadane er det mest praktisk å ta av ei felles kasse. Det ordnar vi på den måten at vi tek inn eit akontobeløp på kr 2000 pr. deltakar, betalingsfrist 15. mars.

Eit par stipend-tips:

– http://www.ouinfo.no/nyheter/artikkel/article/133983
– http://www.ffuk.no/soeknadsskjemaer.70782.no.html (reisestøtte)

Vi har sett påmeldingsfristen til 31. januar 2015, men vi tek gjerne imot førebels, uforpliktande påmeldinger allereie no, til post@orgelselskapet.no. Det gjer det lettare å planleggja dersom vi veit noko om kor mange vi skal planleggje for!

Liv Skoglund, 31.8.2014