Pipebanken

Vedtektene for pipebanken finn du her.

Styre (valgt for fire år på årsmøtet på Steinkjer 6. februar 2010):
Bernt Gjelvold (leder), Kristin Eek (kasserer), Nils Harald Torkildsen, Svein Næss.

Pipebanken ble opprettet i 1997 og ligger i den tidligere fraukjelleren på Austrått gård.
Like ved ligger Austråttborgen, slik den ble utbygd av rikskansler Ove Bjelke i 1656, med kirken fra 1150 – 1200 som en del av hovedbygningen. På Austrått bodde også fru Inger (1475 – 1555) som Ibsens skuespill handler om.

Pipebankens 50 m2 rommer 2 komplette orgler:

 • Peter A. Albrechtsen (Bakke kirke, Trondheim 1848).
  Albrechtsen-orgel
  Albrechtsen-orgel

  Orglet har 6 stemmer, 4 oktavers manual med gjennomgående suboktavkoppel (5 oktaver med piper): Principal 8′(når sub.kop.) & 4′, Viola da gamba 8’& 4′, Bourdon 16’& 8′, Oktav 4’& 2′, Fløte 4’& 2′, Trompet 8’& 4′, Principal (discant, c1 – c4) 8’& 4′ (Claus Jensen 1862), anhangspedal. Orglet oppbevares for Trondheim kirkelige fellesråd.

 • Adolf Fosnæs (Hemne kirke 1901).
  Fosnæs-orgel
  Fosnæs-orgel

  Orglet har 5 stemmer: Principal 8′, Gamba 8′, Oktav 4′, Hohlflöte 4′, Bourdon 16′, oktavkoppel og tuttiregister. Orglet er et mekanisk kjegleladeorgel med pneumatisk registrering. Orglet oppbevares for Hemne kirkelige fellesråd.

Annet:

 • Albert Hollenbach (Orkanger 1891).
  Hollenbach-orgel
  Hollenbach-orgel

  Pipebanken har overtatt det meste av pipeverket: Bourdon 16′, Gedackt 8′ , Principal 8′ (delvis i fasade), Oktav 4′ (delvis i fasade), deler av Gamba 8′; dessuten fasaden, spillebordet og laden.

 • Stemmer fra Jørgensens orgel til Brønnøy:
  • Trompet 8’ (C – g’’’ kantor Schanche: ”en stor trompet”)
  • Salicett 16’ (pedaldelen av en unitstemme, nederste oktav er dekte piper)
  • Principal 8’ (C – c1 fasadepiper, c#’ – f’ og d’’ – g#’’ mangler)
 • Stemmer fra Steinmayers orgel til Stiklestad 1930:.
  Steinm(e?a?)yer
  Steinm(e?a?)yer-orgel
  • Lieblich gedakt 16′ C – h’ i tre, resten i metall
  • Geigenprincipal 8′
  • Vox celeste 8′, 2 fag fra c – tynt gods , med mye bly, den smaleste av piperekkene er meget smal. Den har noen deformerte piper og piper uten lyd. C og c» i den smaleste piperekken mangler.
  • Hohlflöte 4′ – smalt labium, tykt gods, overblåsende fra e (2 hull på midten av pipene), f#»’ mangler.
  • Larigot 2 + 11/3 – fine piper, med solid gods. Begge stemmer repeterer i kvint ved c»’.
  • Alphorn 8′- rund, kraftig rørstemme, med veldig koniske oppsatser som er lukket øverst. Oppsatsen repeterer ved c»’. Noen få skader på oppsats og fot.
  • Gamba 8′, c- a»’- solide piper med varm, strykende klang.

Det oppbevares dessuten ca. 60 trepiper, ca. store oktav, av Amund Eriksen og August Nielsen i pipebanken, og vi har de store spillebordene fra Stiklestad og Brønnøy, det siste med elfenben på tangentene. Disse selges billig – kanskje noen er på utkikk etter et romslig skrivebord?

Prisen på en hel orgelstemme er opp til kr. 8.000, alt etter størrelse og kvalitet.
Hvis en skal anslå verdien av stemmene som er i ”banken”, vil den være ca. kr. 40.000 etter disse kriteriene – vel å merke hvis det er marked for dem.

Hilsen Bernt Gjelvold, Dr. Mjaalands vei 19, 7140 Opphaug
Telf. 72521517, fax 72524637
E-post: bervold@gmail.com