Orgelspeilet

Det Norske Orgelselskap gir ut medlemsbladet Orgelspeilet (ISSN 1500-6204).

Redaktør:
Sven Atle Johannesen,
Nordre Skrepstad vei 18 J
1940 BJØRKELANGEN
tel (+47) 924 37 535
Epost: svatle59@hotmail.com

Orgelspeilet kjem ut med 4 nummer kvart år.

Redaksjonen ynskjer
– fagartiklar
– nytt om orgler/orgelsaker
– debattinnlegg
– reportasjer/intervjuer
Det kan betalast honorar for fagartiklar og oppdrag for bladet. Kontakt redaktøren for å avtale dette.

Annonseprisar:
1/1 side: kr 1900
1/2 side: kr 1100
Andre storleikar kan avtalast særskilt.
Rabatt for faste annonseavtaler. Kontakt redaktøren for opplysingar.

Distribusjon/returadresse for bladet:
Det Norske Orgelselskap
v/ Ellinor Grimnes
Lilleøygata 4
3041 DRAMMEN
Norge

Spar Orgelselskapet for porto-utgifter, meld adresse-endringar til post@orgelselskapet.no
Tidlegare nr. av bladet (så lenge vi har) kostar kr 85 pr. stk. inkludert porto.