Orgler i Norge

På denne siden vil vi forsøke å presentere nyheter på orgelfronten i Norge etter 1990.
Dette gjøres gjennom linker som viser hvordan orglene er presentert på hjemmesidene til orgelbyggerne og/eller menighetene.
Linker i parentes inneholder verken disposisjon eller bilde.
Listene er ”grovsortert” på årstall og rekkefølgen innenfor de aktuelle årstall er tilfeldig.

Nye orgel fra Ryde & Berg, se http://www.ryde-berg.no/
Nye orgel fra Br. Torkildsen, se http://btorgel.no/
Nye orgel fra andre orgelbyggere, html eller pdf (12 sider) til nedlasting
Restaureringer og ombygginger etc., html eller pdf (4 sider) til nedlasting

Listene er skrevet av Øyvind Kåre Pettersen 30. august 2011
Ny oppdatering: 29. februar 2012.
Ny oppdatering 2021 og 2022 ved Stein Johannes Kolnes

Har du kommentarer, tilføyelser, evt. rettinger?
Send gjerne både til Øyvind Kåre Pettersen okp@broadpark.no og til post@orgelselskapet.no