Medlemskap

Det Norske Orgelselskap er ope for enkeltpersonar, institusjonar og bedrifter.

Kontingent i 2020 er som før, kr 350,-. Familiemedlem utan eige ex. av Orgelspeilet betalar berre kr. 100,-.

Kontingentfaktura blir sendt ut som e-post.

Innmelding via skjemaet på denne sida, eller send mail til post@orgelselskapet.no. Det er også den enklaste måten å melda adresse-endring på.

Dersom nokon (bibliotek, institusjon) ynskjer å abonnere på Orgelspeilet uten å være medlem, så går det bra. Abonnementet kostar det same som kontingenten, kr. 350,-.

Vil du lesa meir om orgel?
Svenska Orgelsällskapet gir ut bladet Orgelforum 4 gonger i året.
Det Danske Orgelselskab gir ut bladet Orglet.
Det Norske Orgelselskap samarbeider med dei nordiske syster-organisasjonane våre om medlemsregister og betalingsformidling.

Bur du i Norge, kan du betala abonnement på desse blada saman med kontingenten din til Det Norske Orgelselskap. Abonnement på det svenske Orgelforum i 2020 kostar NOK 340,-, abonnement på Orglet i 2020 kostar NOK 475,-. Send mail til post@orgelselskapet.no
Bur du i Sverige? Kontakt Svenska Orgelsällskapet www.orgelsallskapet.se
Bur du i Danmark? Kontakt Det Danske Orgelselskab www.orgelselskabet.org

Det Norske Orgelselskap
v/Liv Skoglund
Horsås
5281 VALESTRANDSFOSSEN

post@orgelselskapet.no
Kontonr. 0532 26 63821

VIPPS 589258

Dersom nokon skal betale frå utlandet, treng dei desse opplysningane:
IBAN NO89 0532 2663 821
SWIFT/BIC-adresse DNBANOKKXXX

Det Norske Orgelselskap har organisasjonsnummer 997 631 684