Medlemskap

Det Norske Orgelselskap er åpent for enkeltpersoner, institusjoner og bedrifter.

Kontingenten er fra og med 2023 kr. 400,–. Familiemedlem uten eget eksemplar av Orgelspeilet betaler kun kr. 100,–.

Kontingentfaktura blir sendt ut som e-post.

Du kan bli medlem ved å sende e-post til post@orgelselskapet.no med følgende informasjon: navn, postadresse, e-post og telefon. Legg merke til at dine data kun blir brukt av Det Norske Orgelselskap. Vi gir ikke dine data videre til andre.

Dersom noen (bibliotek, institusjon) ønsker å abonnere på Orgelspeilet uten å være medlem, så går det bra. Abonnementet kostar det samme som kontingenten, kr. 400,–.

Vil du lese mer om orgel?
Svenska Orgelsällskapet gir ut bladet Orgelforum 4 ganger i året.
Det Danske Orgelselskab gir ut bladet Orglet.
Det Norske Orgelselskap samarbeider med de nordiske søster-organisasjonene våre om medlemsregister og betalingsformidling.

Bor du i Norge, kan du betale abonnement på disse bladene sammen med kontingenten din til Det Norske Orgelselskap. Abonnement på det svenske Orgelforum i 2023 koster NOK 400,–, abonnement på Orglet i 2020 koster NOK 400,–. Send mail til post@orgelselskapet.no
Bor du i Sverige? Kontakt Svenska Orgelsällskapet www.orgelsallskapet.se
Bor du i Danmark? Kontakt Det Danske Orgelselskab www.orgelselskabet.org

post@orgelselskapet.no
Kontonr. 0532 26 63821

Dersom noen skal betale fra utlandet, trenger de disse opplysningene:
IBAN NO89 0532 2663 821
SWIFT/BIC-adresse DNBANOKKXXX

Det Norske Orgelselskap har organisasjonsnummer 997 631 684