Bli medlem

Du kan bli medlem ved å fylle ut skjema nedenfor. Legg merke til at dine data blir brukt kun fra orgelselskapet. Vi gir ikke dine data videre til andre.

Kontingentsats fra 2017 er 350,- som innbetales orgelselskapets konto 0532.26.63821.

Ditt fornavn (obligatorisk)

Ditt etternavn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefonnummer

Gate og nr (obligatorisk)

Postnr (obligatorisk)

Sted (obligatorisk)

Land

Kommentar

captcha