Bli medlem

Du kan bli medlem ved å sende e-post til post@orgelselskapet.no med følgende informasjon: navn, postadresse, e-post og telefon. Legg merke til at dine data kun blir brukt av Det Norske Orgelselskap. Vi gir ikke dine data videre til andre.

Kontingentsats er 400,- som innbetales orgelselskapets konto 0532.26.63821.